Polisi Preifatrwydd

Y Gyfraith Cwcis

Mae'r Gyfraith Cwcis yn ei gwneud yn ofynnol i wefannau gael caniatâd gan ymwelwyr i storio neu adfer unrhyw wybodaeth ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol. Mae'r Gyfraith Cwcis yn helpu i amddiffyn preifatrwydd ar-lein, trwy ganiatáu i gwsmeriaid ddod yn ymwybodol o sut mae gwybodaeth amdanynt yn cael ei chasglu a'i defnyddio ar-lein. Gall cwsmeriaid ddewis caniatáu cwcis ai peidio.

Caniatáu Cwcis

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio â'r Gyfraith Cwcis trwy ddangos naidlen yn eich rhybuddio am gwcis. Trwy glicio 'Got it!' rydych yn cydsynio i ddefnyddio cwcis ar y wefan hon. Gallwch newid caniatâd cwci unrhyw bryd trwy fynd i'ch Gosodiadau Porwyr. Os dewiswch ddiffodd cwcis, efallai na fydd rhai o swyddogaethau'r wefan yn gweithio'n gywir.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Mae ein system yn logio ac yn cofnodi eich cyfeiriad IP, dyddiadau ac amseroedd ymweliadau safle, y tudalennau yr ymwelwyd â nhw, y math o borwr a gwybodaeth cwci. Defnyddir y data hwn i fesur nifer yr ymwelwyr â'r wefan yn unig ac ni chaiff ei ddefnyddio i'ch adnabod chi.

Gall ymwelwyr benderfynu anfon e-bost trwy'r wefan y gellir ei chynnwys yn bersonol yn nodi gwybodaeth. Dim ond i alluogi ymateb addas y defnyddir gwybodaeth o'r fath.

Cesglir gwybodaeth bersonol adnabyddadwy ar y ffurflen gyswllt gyflym. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i ymateb i'ch cais ac i gysylltu â chi am ein gwasanaethau pe bai hyn yn berthnasol.

Cesglir yr holl wybodaeth i gwsmeriaid fel enw, cyfeiriad a gwybodaeth e-bost at ddibenion prosesu archebion ac ni fydd yn cael ei rhyddhau i ffynonellau trydydd parti o dan unrhyw amgylchiadau.

Cysylltu ag IntoKildare.ie ynghylch Cwcis

Mae cynnal preifatrwydd eich gwybodaeth o'r pwys mwyaf i ni. Os oes gennych gwestiynau neu bryderon am ein harferion preifatrwydd, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Croeso Kildare, 7fed Llawr, Aras Chill Dara, Parc Devoy, Naas, Co Kildare