Cynllunio Eich Trip

Ble mae Kildare beth bynnag?

Ddim yn gyfarwydd â daearyddiaeth Wyddelig? Mae Sir Kildare ar arfordir dwyreiniol Iwerddon ar gyrion Dulyn. Mae hefyd yn ffinio â siroedd Wicklow, Laois, Offaly, Meath a Carlow felly mae wrth wraidd Dwyrain Hynafol Iwerddon.

Yn cynnwys trefi prysur, pentrefi delfrydol, cefn gwlad digyffwrdd a dyfrffyrdd hardd, mae Kildare yn lleoliad delfrydol i fwynhau bywyd gwledig Gwyddelig yn ogystal â gweithgaredd y trefi mwy.

Map o Iwerddon

Cyrraedd Kildare

Ar awyren

Gyda chymaint o lwybrau i ddewis ohonynt, mae'n hawdd cyrraedd Iwerddon a Chill Dara mewn awyren. Mae pedwar maes awyr rhyngwladol yn Iwerddon - Dulyn, Corc, Iwerddon Gorllewin a Shannon - gyda chysylltiadau hedfan uniongyrchol o'r UD, Canada, y Dwyrain Canol, y DU ac Ewrop.

Y maes awyr agosaf i Sir Kildare yw maes awyr Dulyn. Am amserlenni hedfan a mwy o wybodaeth, ymwelwch â dublinairport.com

Ar ôl cyrraedd gallwch fynd ar y trên, bws neu logi car. Bydd y rhwydwaith traffyrdd gyda chi yn Kildare mewn dim o dro!

Cynllun

Yn y car

Mae gyrru yn ffordd wych o ddarganfod pob cornel o Kildare. Mae gan Chill Dara gysylltiad da â'r holl ddinasoedd mawr ar draffordd sy'n golygu llai o amser yn cael ei dreulio yn teithio a mwy o amser i archwilio!

Os nad ydych chi am ddod â'ch olwynion eich hun, mae yna ddetholiad o gwmnïau llogi ceir a gydnabyddir yn rhyngwladol i ddewis o'u cynnwys Hertz ac Hysbysiad yn ogystal a Dan Dooley, Europcar ac Menter. Ar gyfer llogi byrrach, gwasanaethau rhannu ceir fel Ewch Car cynnig cyfraddau bob dydd ac fesul awr. Mae llogi ceir ar gael o'r holl brif feysydd awyr a dinasoedd - cofiwch fod gyrru yn Iwerddon ar ochr chwith y ffordd!

O Faes Awyr Dulyn, cyrhaeddir Kildare lai nag awr gan yr M50 a'r M4 neu'r M7, tra mewn dwy awr yn unig o Gorc (trwy'r M8) neu Faes Awyr Shannon (trwy'r M7) gallwch fod yng nghanol Kildare.

I gynllunio'ch taith ymlaen llaw, ewch i www.aaireland.ie am y llwybrau gorau a llywio dibynadwy.

car

Ar y Bws

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a gadewch i rywun arall yrru. Eurolines yn gweithredu gwasanaethau aml o Ewrop a Phrydain Fawr. Unwaith yn Iwerddon, Cer ymlaen, JJ Kavanagh ac Hyfforddwr Dulyn yn mynd â chi i Chill Dara o ganol dinas Dulyn, Maes Awyr Dulyn, Corc, Killarney, Kilkenny, Limerick ac o amgylch Kildare.

Bws

Ar y Rheilffordd

Mae Irish Rail yn rhedeg gwasanaethau trên dyddiol rheolaidd yn ôl ac ymlaen i'r dinasoedd mwyaf, gan gynnwys Corc, Galway, Dulyn a Waterford. Teithio i Kildare ar y trên o Ddulyn Connolly neu Heuston mewn dim ond 35 munud.

Argymhellir archebu ymlaen llaw oherwydd gall gwasanaethau fod yn brysur. Ymweld Rheilffordd Iwerddon am amserlen lawn ac i archebu.

Rheilffyrdd

Mewn Cychod

Mae dewis o wasanaethau i ac o Brydain Fawr, Ffrainc a Sbaen a weithredir gan Fferïau Gwyddelig, Fferïau Llydaw ac Llinell Stena.

O Rosslare Europort a Cork Port, mae'n hawdd cyrraedd eich cyrchfan wyliau mewn tua dwy awr mewn car. Mae gan Borthladd Dulyn gysylltiad da a bydd yn rhaid ichi gyrraedd Kildare mewn llai nag awr mewn car, bws neu drên.

Cychod