Coed Killinthomas

Tua 2km y tu allan i Bentref Rathangan, mae gan Goed hudolus Killinthomas oddeutu 10km o deithiau cerdded arwyddog o bob hyd. Yn lle gwych i ymweld â hi trwy gydol y flwyddyn, mae'n arbennig o hudolus yn ystod y gwanwyn pan fydd y clychau'r gog yn eu blodau.

Mae Killinthomas Wood fel rhywbeth yn syth o stori dylwyth teg. Mae hon yn wirioneddol yn ardal hardd a chymharol heb ei darganfod yn Swydd Kildare. Mae'r ardal amwynder 200 erw yn goedwig gonwydd pren caled cymysg gyda fflora a ffawna amrywiol iawn. Yn y gwanwyn / dechrau'r haf, mae'r coedwigoedd wedi'u carpedu â chlychau'r gog a garlleg gwyllt.

Mae tua 10km o deithiau cerdded ag arwyddion yn y coed, gan gynnig opsiynau i gerddwyr ar gyfer teithiau cerdded byr a hir i gyd yn cychwyn o'r maes parcio ac yn gorffen ynddo. Mae byrddau picnic a meinciau wedi'u dotio drwyddi draw felly mae hefyd yn lle gwych i deuluoedd ymweld ag ef.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
2, Coetiroedd, Rathangan, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol