Castell Tân

Wedi'i leoli yng nghanol Sgwâr y Farchnad, ac o dan gysgod Eglwys Gadeiriol Santes Ffraid. Mae Firecastle yn groser teulu, delicatessen, becws a chaffi gydag ysgol goginio a 10 ystafell wely i westeion en suite.

Mae ystod cynnyrch Firecastle Fresh yn cynnig amrywiaeth o brydau parod o ansawdd bwyty y gwnaed rhai ohonynt yn enwog yn eu bwyty arobryn Hartes of Kildare. Mae'r holl fara, cacennau a phrydau bwyd yn cael eu paratoi'n ffres ar y safle bob dydd. Yn ogystal â'u hystod cynnyrch eu hunain, mae'r silffoedd yn llawn dop gyda'r cynhyrchion bwyd crefftus gorau sydd ar y farchnad ar hyn o bryd.

Mae hefyd yn gartref i ysgol goginio, sy'n caniatáu i westeion flasu bywyd mewn cegin weithredol ac p'un a ydych chi'n ddechreuwr sydd eisiau dysgu sgiliau newydd neu'n gogydd hyderus sy'n chwilio am ysbrydoliaeth, bydd y tiwtoriaid yn cynnig ystod eang o ddiwrnod llawn, cyrsiau hanner diwrnod a min nos ar gyfer pob lefel.

Mae Firecastle yn cynnig 10 ystafell westai steil bwtîc y credwyd yn ofalus eu bod yn cynnig yr holl gysur ac ymarferoldeb y byddech chi'n ei ddisgwyl ar unrhyw egwyl i ffwrdd. Mae rhai o'r ystafelloedd yn cynnig golygfeydd godidog o Eglwys Gadeiriol Santes Ffraid.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Sgwâr y Farchnad, Kildare, Sir Kildare, R51 AD61, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol