Gwastadeddau Curragh

O bosib y darn hynaf a mwyaf helaeth o laswelltir lled-naturiol yn Ewrop a safle'r ffilm 'Braveheart', mae'n fan cerdded poblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Mae'r Curragh yn llawer mwy na phrif gwrs rasio, mae'n enghraifft fwyaf, orau, ac o bosib yr unig enghraifft o laswelltir agored heb ei gau yn yr iseldir. Gyda llwybr cerdded 5,000 erw o Dref Kildare i Newbridge, mae'r Curragh yn cynnig rhodfeydd eang i'w harchwilio a thra'ch bod yn ymlwybro trwy'r glaswelltiroedd gwyrddlas, gall ymwelwyr stopio yn yr Amgueddfa Filwrol yn y Curragh.

Gyda hanes a llên gwerin, gyda'r gwastatiroedd agored, gall cerddwyr gychwyn i unrhyw gyfeiriad ac i'r rhai sy'n mwynhau crwydro yn gynnar yn y bore gallwch ryfeddu at geffylau gwaedlyd yn marchogaeth allan ar y carlamau. Mynediad o dref Kildare, Newbridge neu Wersyll Curragh.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Gwastadeddau Curragh, Kildare, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol