bargetrip.ie

Profwch Gamlas y Grand fel y bwriadwyd hi a mynd ar fordaith hamddenol ar Gychod Camlas traddodiadol wedi'i adfer.

Edmygwch weithrediad cloeon, dysgwch am fywyd ar y gamlas, o'r ceffylau trwm a oedd yn rheoli'r llwybrau tynnu ar fordaith bore dwy awr a hanner i Digby Lock. Mae Traphont Ddŵr Leinster yn fordaith awr o hyd sy'n addas ar gyfer pob oedran gydag ymweliad â'r draphont ddŵr sy'n cludo Camlas y Grand dros Afon Liffey. Neu mwynhewch fordaith awr a hanner gyda'r nos yn pasio trwy gefn gwlad tawel i McCreevy ?? s Lock.

Mae pob mordaith yn unigryw i'ch grŵp, hyd at 12 o deithwyr, ac yn gadael o ganol Sallins. Mae mordeithiau yn gweithredu o Harbwr Sallins sydd ddim ond 30 munud o ganol dinas Dulyn ar y trên ac sydd ychydig oddi ar draffordd yr M7. Mae gan y cwch cychod traddodiadol hwn sydd wedi'i adfer y tu mewn yn helaeth gyda stôf llosgi coed, seddi awyr agored ac mae cyfleusterau toiled a bar ar fwrdd y llong. Cyfunwch eich mordaith â phryd o fwyd yn un o'r bwytai glan y dŵr yn Sallins.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
View Canal, Sallins, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol