Bwyty Barton Rooms

Mae Bwyty Barton Rooms yng Nghastell Barberstown yn trwytho statws pensaernïol unigryw Castell Barberstown heddiw ag elfennau hanesyddol y prif adeilad.

Daw enw'r bwyty oddi wrth Mr. Hugh Barton a gwblhaodd adain olaf y Prif Dŷ yn y 1830au. Sefydlodd y Barton's frand enwog Gwin Ffrengig “Barton and Guestier” a thra'n byw yng Nghastell Barberstown maent hefyd yn enwog am adeiladu Tŷ Straffan a elwir heddiw yn y K-Club.

Mae'r fwydlen yn cynnwys seigiau blasus gyda chyfuniad o fwydydd Gwyddelig a Ffrengig a gellir eu disgrifio fel County House Dining. Mae'r cogydd Bertrand Malabhat yn newid y fwydlen yn rheolaidd i adlewyrchu cynnyrch gorau'r tymor ac o ffynonellau lleol lle bo modd er mwyn creu'r profiad bwyta perffaith i westeion.

Mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Straffan, Sir Kildare, W23 CX40, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol

Oriau Agor

Ar agor bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn i breswylwyr a’r rhai nad ydynt yn breswylwyr 6pm - 9pm