Clo 13 Brewpub

Tafarn fragu arobryn aml-wobrwyol yn bragu eu cwrw rhagorol eu hunain wedi'u crefftio â llaw wedi'u paru â bwyd o safon yn lleol gan gyflenwyr anghredadwy.

Mae Lock 13 Brewpub yn fusnes teuluol, a sefydlwyd dros 25 mlynedd yn ôl. Wedi'i leoli ar lan y Gamlas Fawr hanesyddol ym mhentref prydferth Sallins yn Sir Kildare, mae'r Lock 13 Brewpub, sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi bod yn gonglfaen i'r gymuned leol ers degawdau.

P'un a yw'n frathiad ysgafn neu'n ginio achlysur, cwrw crefftus, zesty kombucha neu goctels pwrpasol yr ydym wedi'u gorchuddio â chi. Mae profiad Lock 13 Brewpub yn debyg iawn i ddim arall, awyrgylch heb ei ail. Yr unig ffordd i wir ddeall rhinweddau annwyl unigryw Brewpub 1af erioed Kildare, yw ei brofi drosoch eich hun.

Logo Cynaliadwyedd Into Kildare

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol

Oriau Agor

Llun - Sul: 12.30pm - 11.30pm