Bwyty Butt Mullins

Mae Bwyty Butt Mullins yn fwyty teuluol, cyfeillgar i deuluoedd gyda bwydlen wych i blant a'u hathroniaeth yw cyflenwi bwyd iachus da am gost resymol mewn amgylchedd braf.

Sefydlwyd Bwyty Butt Mullins gan Mary Mulligan dros 30 mlynedd yn ôl. Mae'r adeilad wedi'i leoli ar safle'r Old Random Inn a oedd yn lleoliad gwreiddiol un o'r hen Inns Coaching yn Naas. Sefydlwyd yr Innau Hyfforddi hyn i ddarparu ar gyfer y teithwyr ar brif ffyrdd tyrpeg ffyrdd Dulyn-Corc a Limerick. Mae waliau cefn gardd y bwyty yn uchel iawn oherwydd eu bod yn wreiddiol yn un o gyrtiau Hand Ball yn y dref.

Dyma'r lleoliad perffaith i ymlacio ar ôl diwrnod yn y rasys, cyn noson yn y sinema neu'r theatr, i gwrdd â ffrindiau ar y penwythnos neu ar ôl gwaith, neu i gael seibiant wrth deithio. Mae'r bwyd wedi'i goginio i'w archebu a gyda gofal gan gogyddion arbenigol gan ddefnyddio dim ond y cynnyrch o'r ansawdd uchaf a'r cynhwysion mwyaf ffres.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Sgwâr y Poplys, Naas, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol

Oriau Agor

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn: 5pm i 10pm
Dydd Sul: 12.30pm i 8pm