Ewch i Rentals

Mae rhentu car ar gael o'u cangen ar y Naas / Newbridge Road, yn agos at Naas a Newbridge, sy'n berffaith ar gyfer archwilio Sir Kildare.

Gydag amrywiaeth eang o wneuthuriadau a modelau ar gael, a thelerau rhentu o 1 diwrnod i fyny a gwasanaeth effeithlon o’r radd flaenaf, Go Rentals yw’r cwmni llogi ceir delfrydol i ddarganfod trefi a phentrefi – boed yn daith undydd neu’n arhosiad hirach. .

Mae faniau, gan gynnwys lutons corff bocs gyda lifftiau cynffon hefyd ar gael i'w llogi neu eu prydlesu.

Gellir hwyluso casglu cwsmeriaid, neu ddanfon cerbydau i'ch lleoliad. E-bostiwch, ffoniwch neu ewch i www.gorentals.ie i archebu lle neu am fwy o wybodaeth.

Gweld Mwy

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Sir Kildare, W91 Y77V, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol

Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am i 5.30pm