Gwely a Brecwast Malones

Mewn cymdogaeth breswyl ar gyrion canol tref Naas, mae'r gwely a brecwast teuluol hwn sydd wedi'i danddatgan, o fewn 15 munud ar droed i siopau, bwytai a Chae Ras Naas.

Mae Gwely a Brecwast Malone yn agos at Gamlas y Grand yn Naas ac yn cerdded llai na phum munud i ganol y dref. Yn cynnig bwydlen frecwast lawn gyda chyfleusterau te a choffi ac ystafelloedd gwely dwbl a theuluol ensuite mae'n lleoliad gwych yng nghanol Kildare.

  • Un ystafell wely ensuite dwbl a thair teulu.
  • Lleoliad camlas.
  • Enillydd y wobr gyda Family Homes of Ireland.
  • Lawer gwaith Enillydd Gwobr Tystysgrif Ragoriaeth.
  • Pedair munud ar droed o ganol y dref.
  • Rasio a golff Calon Kildare.
  • Bwydlen frecwast lawn, cyfleusterau te / coffi.
  • Maes awyr a fferi awr.
  • Wedi'i achredu'n llawn gyda Chroeso Croeso.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
1, Ffordd Sallins, Naas, Sir Kildare, W91 RW25, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol