Carafanau a Gwersylla Fferm y Goedwig

Wedi'i weithredu gan Mary a Michael McManus, mae Forest Farm yn cynnig ystod o gyfleusterau llety. Mae Parc Carafannau a Gwersylla â gwasanaeth llawn wedi'i leoli ar y fferm deuluol brydferth hon.

Wedi'i leoli 5km o dref dreftadaeth Athy, Forest Farm yw'r ganolfan deithiol ddelfrydol i archwilio Sir Kildare. Ymhlith y cyfleusterau mae cawodydd poeth canmoliaethus, standiau caled, toiledau, rhewgell oergell, cegin gwersylla a thrydan 13A. Mae'r fferm weithredol yn cynnwys coed ffawydd a bytholwyrdd aeddfed godidog.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Ffordd Dulyn, Athy, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol