Fferm Ballindrum

Mae Gwely a Brecwast Ballindrum Farm arobryn wedi'i leoli mewn ardal o harddwch gwledig yn ne Kildare, awr o Ddulyn, canolfan ddelfrydol i archwilio Kildare.

Wedi'i leoli ymhlith cefn gwlad gwyrdd tonnog, dim ond 5 munud mewn car o'r M9 yw Gwely a Brecwast Ballindrum Farm. Gyda golygfeydd cerdyn post llun, mae'r llety hwn ar fferm laeth sy'n gweithio ac mae teithiau tywys am ddim ar gael ar gais.

Mae Beech Lodge yn cynnig opsiwn llety hunanarlwyo moethus pedair seren. Yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn gyda dwy ystafell wely, un ensuite dwbl a gefell gydag ystafell ymolchi sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn.

Gall Fferm Ballindrum hefyd ddarparu ar gyfer grwpiau sy'n ceisio stopio adfywiol gyda the a sgons wedi'u pobi gartref. Mae teithiau ar y fferm hefyd ar gael a dylid eu harchebu ymlaen llaw.

Manylion Cyswllt

cael Cyfarwyddiadau
Athy, Sir Kildare, iwerddon.

Sianeli Cymdeithasol