Cysylltwch â Chroeso Sir Kildare

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ar gyfer pob ymholiad gwybodaeth gyffredinol i dwristiaid, cysylltwch â Kildare Tourism.
Mae Twristiaeth Kildare yn cynnig manylion i ymwelwyr am leoedd i ymweld â nhw, beth i'w wneud, adloniant lleol, gwybodaeth am lety, a llwybrau i'w cymryd. mae gwybodaeth am rannau eraill o Iwerddon ar gael hefyd.

Edrychwch ar ein llyfryn ar-lein

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie

Ymholiadau Marchnata a Chyfryngau

Mae Kildare Tourism yn gweithio gyda chynrychiolwyr y wasg a'r cyfryngau yn ddyddiol ac yn croesawu ceisiadau gan y cyfryngau. Os byddwch chi'n cyhoeddi unrhyw beth o ganlyniad i'r syniadau stori, ffotograffiaeth neu gynnwys Into Kildare, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu rhannu eich gwaith ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a dweud diolch.

T: + 353 (0) 45 898888
E: info@intokildare.ie