Darganfyddwch Beth sy'n Gwneud i'ch Calon guro

yn Kildare

chwarae
gwylio fideo
Stop
Croeso i

Into Kildare - Sir Thoroughbred

Croeso i safle twristiaeth swyddogol County Kildare lle gallwch chwilio amdano pethau i wneud a darganfod beth sydd ymlaen, yn ogystal â chael ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad â'r rhanbarth gwych hwn.

Cyfuniad gogoneddus o'r hen a'r newydd; Mae Kildare yn un o'r lleoedd mwyaf cyffrous i ymweld ag ef yn Iwerddon lle mae croeso cynnes i bawb ac unrhyw un. Yn enwog ledled y byd am ei rasio ceffylau a thirweddau hyfryd, wedi'u hysgogi gan bobl wych, bwyd, siopa a lleoedd i aros.

Yr amgylchynol trefi a phentrefi cynnig darn bach o brofiadau ymwelwyr gan gynnwys trefi marchnad quaint, tafarndai traddodiadol a mannau gwyrdd a dyfrffyrdd hardd i'w harchwilio ar droed neu feic.

Ar ben hynny, calendr llawn dop o ddigwyddiadau a gwyliau o safon fyd-eang - o Ŵyl nodedig Punchestown i Flas hudolus Kildare adeg Nadolig 2021 - bydd Kildare yn eich diddanu trwy gydol y flwyddyn!

Felly, beth ydych chi'n aros amdano? Amser i fynd i mewn i Chill Dara!

Gwybodaeth ddefnyddiol

Dechreuwch Gynllunio'ch Trip

Dewch i weld beth sy'n hapus nawr yn Sir Kildare! #intokildare